Rezultati pretraživanja

Program KLJŠ 2022. Novo!
 20 preuzimanja
 244.96 KB
Ostalo Preuzimanje ( )
Redovnici i redovnice u Crkvi (ppt ZP)
 8 preuzimanja
 24.51 MB
Prezentacije Preuzimanje ( pptx )
Redovnici i redovnice u Crkvi (priprema ZP)
 19 preuzimanja
 35.45 KB
Pripreme Preuzimanje ( docx )
Slavlje svete mise - susret s Gospodinom (ppt RK)
 21 preuzimanja
 29.48 MB
Prezentacije Preuzimanje ( pptx )
Slavlje svete mise - susret s Gospodinom (priprema RK)
 45 preuzimanja
 115.01 KB
Pripreme Preuzimanje ( docx )
Slavlje svete mise (ppt VS)
 18 preuzimanja
 6.46 MB
Prezentacije Preuzimanje ( ppt )
Slavlje svete mise (priprema VS)
 46 preuzimanja
 153.25 KB
Pripreme Preuzimanje ( docx )
Zaređeni službenici Crkve (ppt ZP)
 15 preuzimanja
 20.46 MB
Prezentacije Preuzimanje ( pptx )
Zaređeni službenici Crkve (priprema ZP)
 28 preuzimanja
 35.22 KB
Pripreme Preuzimanje ( docx )
Laici u Crkvi (ppt ZP)
 20 preuzimanja
 3.88 MB
Prezentacije Preuzimanje ( pptx )
Laici u Crkvi (priprema ZP)
 38 preuzimanja
 40.45 KB
Pripreme Preuzimanje ( docx )
doc. dr. sc. Marijana Mohorić: Glavni naglasci i teme novog Direktorija za katehezu
 36 preuzimanja
 3.86 MB
Prezentacije Preuzimanje ( pptx )
Tea Kuzek Marević: Mogućnosti socijalne i karitativne kateheze u nastavi vjeronauka
 25 preuzimanja
 4.56 MB
Prezentacije Preuzimanje ( pdf )
Šimun Radnić: Mogućnosti interkulturalne i interreligiozne kateheze u nastavi vjeronauka
 22 preuzimanja
 1.97 MB
Prezentacije Preuzimanje ( ppt )
Vjernički život Židova (ppt LjJ)
 35 preuzimanja
 63.5 MB
Prezentacije Preuzimanje ( pptx )

Zanimljivosti

Perma itsraživanjima jendog engleksog Sveuičlišta, poptuno je sveejdno kjoim se resdolijedom pšiu solva u nkeoj rijčei, jeidno je btnio da pvro i psoljednje solvo bduu isparvno naipasni. Osatatk mžoe btii skorz izmejšan, a da rijčei iapk bduu lkao čitljvie. To se dogđaa sotga jer čvojek ne čtia sovlo po svolo, ngeo cjielu rjieč ojdednom.Začuđujuće, zar ne? A uevijk su nam gvoroili da je pavrpois vžaan.

Humor

Kompjuter me pobijedio u šahu. – Poslije sam ga prebio.

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)