Rezultati pretraživanja

Mali proroci – osmosmjerka
 41 preuzimanja
 167.97 KB
Preuzimanje ( pdf )
Zakon – osmosmjerka sa 16 pojmova
 29 preuzimanja
 108.92 KB
Preuzimanje ( pdf )
Prvorođenci – osmosmjerka sa 16 pojmova
 95 preuzimanja
 169.59 KB
Preuzimanje ( pdf )
Mojsije proroci – osmosmjerka
 35 preuzimanja
 229.63 KB
Preuzimanje ( pdf )
Josip Egipatski – osmosmjerka sa 23 pojma
 37 preuzimanja
 159.22 KB
Preuzimanje ( pdf )
Josip Egipatski – osmosmjerka sa 21 pojmom
 33 preuzimanja
 167.56 KB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham praotac vjere – osmosmjerka od 24 pojma
 164 preuzimanja
 177.31 KB
Preuzimanje ( pdf )
Abraham otac naroda – osmosmjerka sa 32 pojma
 231 preuzimanja
 176.13 KB
Preuzimanje ( pdf )
Psalam 8 – osmosmjerka
 62 preuzimanja
 213.61 KB
Preuzimanje ( pdf )
Kraljica od Sabe – osmosmjerka sa imenima biblijskih žena
 5 preuzimanja
 114.89 KB
Preuzimanje ( pdf )
Noa je spasio životinje – osmosmjerka sa 15 pojmova
 55 preuzimanja
 197.12 KB
Preuzimanje ( pdf )
Noa je spasio životinje – slikovna osmosmjerka
 69 preuzimanja
 433.42 KB
Preuzimanje ( pdf )
Noina arka – osmosmjerka s 25 pojmova
 14 preuzimanja
 161.43 KB
Preuzimanje ( pdf )
Noina arka – osmosmjerka od 29 pojmova
 22 preuzimanja
 160.08 KB
Preuzimanje ( pdf )
Noa i potop – mala osmosmjerka
 55 preuzimanja
 172.31 KB
Preuzimanje ( pdf )

Zanimljivosti

Od 80 vrsta biljaka koje se spominju u Bibliji čak 70 vrsta preživjelo je do danas.

Humor

– Što ti se ne sviđa u ovoj knjizi za lektiru? – Prevelik je razmak između prve i zadnje stranice.

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)