Zanimljivosti

Glava sv. Krševana zaštitnika Zadra čuva se u Kotoru.

Humor

Poglavar reda ispraća skupinu misionara koji odlaze među kanibale. Na kraju svoga ohrabrujućeg govora reče im:

Poslovice

Živi s ljudima kao da te Bog gleda, a govori s Bogom kao da te ljudi slušaju. (Seneka)