PONAVLJANJE GRADIVA IZ VJERONAUKA ZA UČENIKE TREĆIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Kviz sa 40 pitanja za učenike trećih razreda osnovne škole.

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika, kvačicom u ponuđeni prozorčić ili popunjavanjem.
PAZI! Na neka pitanja obavezno je POTVRDITI ODGOVOR:
Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 15 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.