MOJSIJE

Kviz sa 26 pitanja iz vjeronauka o Mojsiju za učenike 3.ih razreda ali ne samo za njih

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 10 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.