Rezultati pretraživanja

Zanimljivosti

TRISKAIDEKAFOBIJA je strah od broja 13, a PARASKEVIDEKATRIAFOBIJA je strah od petka 13.

Humor

Nakon ispita pita učenik profesora: ‘Za koliko sam odgovorio, profesore?’ ‘Za deset. Pišem jedan, pamtim nula!’

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)