Hrabro pred novim izazovima

Poruka prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine

Drage obitelji, roditelji, djeco i mladeži,
poštovani ravnatelji, učitelji, nastavnici i odgajatelji,
dragi vjeroučitelji i vjeroučiteljice,
braćo svećenici, redovnici i redovnice!

Početak nove školske godine možda se na prvi pogled ni po čemu ne razlikuje od prethodnih početaka. Ipak, ovaj je poseban jer se događa u ozračju velikog sportskog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije i slavlja diljem Lijepe naše koja su nam donijela toliko radosti, zajedništva i ponosa. Osim lijepih emocija, vjerujemo da je u svakome od nas ostalo nešto trajno i poticajno. Dragi učenici, ako školu usporedimo s nogometnim natjecanjem, možda nam je sada najjasnije kako se, prije ili kasnije, isplati svaki plemenit i dugoročan napor te koliko je promašeno živjeti od danas do sutra, bez jasnih životnih ciljeva. U „nogometnoj bajci“ ponovno smo otkrili vrijednosti zajedništva, požrtvovnosti, skromnosti, solidarnosti i pripadnosti. Tko vjeruje u snagu zajedništva spreman je oduprijeti se agresivnom individualizmu i umjesto svojih sebičnih prohtjeva drugima pokazati koliko ih poštuje i voli.

Osjećaj za druge uvijek je povezan i sa skromnošću. Skroman čovjek ne precjenjuje sebe, a uvažava druge. Skromnost nam pomaže shvatiti i to da imamo svojih nesavršenosti i nedostataka te da se protiv njih trebamo boriti. Skroman i ponizan čovjek nije nikakav slabić, kao što nam se to nerijetko želi pokazati, već pravi gospodar sebe, uvijek spreman na poboljšanje svojih stavova, ponašanja i navika. Nogomet nam je također pokazao kako smo nerijetko u zabludi kada nedovoljno cijenimo svoje, misleći da je tuđe uvijek bolje. Čuvajući svoju tradiciju i identitet, postajemo samosvjesniji, ali i drugima zanimljiviji i privlačniji. Bezličnost i neprepoznatljivost nikoga ne privlači. Stoga, dragi učenici, upoznajte i otkrijte koliko je bogatstvo našega nacionalnoga i vjerničkog  identiteta, naše kulture i tradicije!

Uz navedene vrijednosti obitelji pripada posebno mjesto u Crkvi i društvu, unatoč svim poteškoćama, problemima i izazovima na koje ona nailazi. U obitelji se najprije upoznaju i usvajaju temeljne ljudske vrednote: ljubav, iskrenost, suosjećanje, solidarnost, poštenje, pravednost, vjernost obećanjima, uglađenost u odnosima, ljubaznost… Dragi roditelji, ne umanjujući vaša nastojanja da djeci osigurate sva sredstva potrebna za normalan život, ne zaboravite na ono najvažnije, ono što je djeci najpotrebnije. Osim „kruha“ njima je još važnija vaša blizina i podrška. Potrebna su im jasna usmjerenja kako bi bili sigurniji i kako bi se razvijali u što zrelije i odgovornije osobe. Koliko god vam se ponekad čini da im je moderna tehnologija privlačnija od razgovora s vama, oni ipak duboko čeznu za razumijevanjem i prihvaćanjem, za živom riječju, za vašim pogledom i toplinom. Nitko vas u tome ne može zamijeniti.

Obitelj danas više nego u prošlosti osjeća svu oštrinu sukoba generacija. Taj sukob potiču mladi, a nekad i odrasli. Ponekad stariji ignoriraju mlade, dok sami žele biti mladoliki. Isto tako se mladi smatraju odraslima, a u isto vrijeme ignoriraju odrasle. Sukob generacija, kao i tolike  druge probleme koje susrećemo u obitelji, nije lako nadvladati. Ako tome dodamo društveno, medijsko i političko ozračje, koje ne ide na ruku obitelji, možemo lako uočiti da je obitelj ugrožena, da je u krizi. Izlazak iz problema moguć je jedino ako se vratimo izvornoj slici obitelji, onakvoj kakvu je zamislio Stvoritelj. On poziva muža i ženu na vjernu i stvaralačku ljubav koja će njih i njihovu djecu učiniti sretnima.

Bez obitelji čovjek postaje oslabljen, nezaštićen, izložen negativnim utjecajima. Mentalitet individualizma rastače ljudske odnose, udaljava nas od bližnjih, čini nas lakšim plijenom ideološke i potrošačke manipulacije. Upravo, jer nam je obitelj danas najugroženija, potrebno joj je pružati svekoliku društvenu i crkvenu potporu. Na tom tragu Crkva u Hrvata organizira Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 15. i 16. rujna ove godine u Splitu i Solinu, pod geslom „Obitelj – izvor života i radosti“. Sve vas pozivam da se priključite tom slavlju.

Ove školske godine započinje provedba eksperimentalnog programa „Škola za život“ u 46 osnovnih i 26 srednjih škola u Republici Hrvatskoj, što je prvi korak u provođenju Cjelovite kurikularne reforme. Treba pozdraviti temeljne ideje reforme koja u središte želi staviti učenike. Njima se želi omogućiti kvalitetan odgoj i obrazovanje, pripremiti ih za cjeloživotno učenje i što bolji ulazak u svijet rada. To su hvalevrijedne želje, ako se pritom na svim stupnjevima odgoja i obrazovanja u središte stave učenici kao ljudske osobe, sa svim svojim potrebama koje se nikako ne mogu ograničiti samo na profesionalne kompetencije i na razvoj poduzetničkog duha. Suvremena škola treba biti cjelovita kako bi učenike vodila prema ostvarenju njihovih intelektualnih, moralnih i duhovnih potencijala. Poštovani ravnatelji, učitelji, nastavnici i odgajatelji, vaša je uloga u tome od posebne važnosti. Vaše iskustvo, motivacija i ljubav prema djeci i mladima ničim se ne mogu zamijeniti. I najbolji planovi i programi, najnapredniji kurikuli, bez vas su mrtvo slovo na papiru. Vjerujemo da ste svi vi svjesni veličine vašega poziva, unatoč tome što ga društvo uvijek ne prepoznaje i ne vrednuje na pravi način.

Dragi vjeroučitelji i vjeroučiteljice, braćo svećenici, redovnici i redovnice, vi ste pozvani preko školskog vjeronauka dati vaš doprinos cjelovitoj reformi školstva. Školski vjeronauk to može na poseban način jer vrednuje svakog učenika kao sliku Božju, s njegovim neotuđivim dostojanstvom, darovima, sposobnostima i talentima. Vjeronauk tako pomaže humaniziranju škole, potičući sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa na izgradnju „civilizacije ljubavi“. No školski vjeronauk uvijek trebamo promatrati u njegovu suodnosu prema župnoj katehezi. Za cjelovit ljudski i kršćanski rast važno je stvarati takve okvire u kojima će djeca i mladi, a također i odrasli, izgrađivati vlastito iskustvo vjere. Prirodna mjesta za takav rast vjere su obitelj i župne zajednice. I one trebaju svoju obnovu, sukladno problemima i potrebama današnjeg čovjeka. Potičem vas, stoga, da što bolje upoznate temeljne ideje i smjernice najnovijeg katehetskog dokumenta Hrvatske biskupske konferencije „Da vaša radost bude potpuna“. Taj će vam dokument zasigurno dati brojne poticaje za cjelovitu obnovu župne kateheze.

Puno je izazova pred nama. Neka nas svojom zahtjevnošću ne obeshrabre. Bog je uvijek na strani dobra. On se nikada ne umara činiti dobro. Budimo njegovi velikodušni i ponizni suradnici, kako bi naš rad, učenje i zalaganje donijeli obilne plodove. Na sve vas, draga djeco i mladi i na sve one koji vas odgajaju i poučavaju, zazivam obilje Božjega blagoslova, njegove blizine, snage i ljubavi.

U Splitu, 5. rujna 2018.

Mons. Marin Barišić
Splitsko-makarski nadbiskup

Zanimljivosti

Časopis Association for Psychological Science objavio je 2010. rezultate psiholoških istraživanja koji pokazuju da smo prema ljudima koji su ljubomorni na nas ljubazniji i to prema onima koji su ljubomorni tzv. zlonamjernom zavišću više nego prema onima koji su benigno ljubomorni. Benigne ljubomore je ljubomora u kojoj je izražena motivacija za poboljšanje sebe, a kod zlonamjerne je ljubomore karakteristična želja da se uništi uspješna osoba.

Humor

Ivica: Uf, uf, uf! Želim gledati TV, želim ići vani, želim ići na facebook… Umoran sam od zadaća. Preumoran! Majka: Ne pričaj gluposti, nego napravi domaći. JOŠ NITKO NIJE UMRO OD UČENJA. Nije, ali zašto riskirati da baš ja budem prvi?

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )