Rezultati pretraživanja

Božićni kviz za 5. razred
 103 preuzimanja
 232.13 KB
Preuzimanje ( pdf )
Božić - običaj ili doživljaj (Makov psihotest)
 191 preuzimanja
 284.59 KB
Preuzimanje ( pdf )
Bog čini savršeno
 19 preuzimanja
 122.87 KB
Preuzimanje ( ppsx )
Divno je Tvoje ime - križaljka
 190 preuzimanja
 408.45 KB
Preuzimanje ( pdf )
Edenski vrt
 88 preuzimanja
 82.59 KB
Preuzimanje ( pdf )
Mala osmosmjerka o stvaranju svijeta
 66 preuzimanja
 58.36 KB
Preuzimanje ( pdf )
Stvori Bog...
 103 preuzimanja
 230.31 KB
Preuzimanje ( pdf )
Stvaranje - osmosmjerka
 75 preuzimanja
 235.53 KB
Preuzimanje ( pdf )
U početku stvori Bog...
 127 preuzimanja
 316.13 KB
Preuzimanje ( pdf )
Stvaranje svijeta i čovjeka
 626 preuzimanja
 307.48 KB
Preuzimanje ( pdf )
Što je stvorio Bog, a što čovjek - memori
 20 preuzimanja
 363.86 KB
Preuzimanje ( pdf )
Bog Stvoritelj - spoji i imenuj slike 2
 7 preuzimanja
 128.26 KB
Preuzimanje ( pdf )
Bog Stvoritelj - spoji i imenuj slike 1
 13 preuzimanja
 157.32 KB
Preuzimanje ( pdf )
Biblijske osobe 2
 14 preuzimanja
 246.58 KB
Preuzimanje ( pdf )
Osobe Novog zavjeta - igra memorije
 26 preuzimanja
 718.28 KB
Preuzimanje ( pdf )

Zanimljivosti

Postoje zapisi da je Poncije Pilat dva puta tužen caru Tiberiju, jednom od strane Židova i drugi put ga je tužio upravitelj Sirije Vitelije koji mu je bio pretpostavljeni.

Humor

Dvoje djelatnika i ravnatelj odoše na ručak i nađoše staru uljanu lampu. Protrljaše je a iz lampe izađe duh i reče: – “Troje vas je pa ću svakome ispuniti po jednu želju.” – Prvo meni – reče djelatnica. – Želim biti na Bahamima i voziti se gliserom ne mareći ni za što na svijetu! Puf! I ona nestane. – Njen kolega, u čudu, reče: ” Ja sam slijedeći! Ja sam slijedeći! Želim da sam na Havajima, na plaži i zauvijek okružen pinacoladom i ljubavlju svog zivota. Puf! I on nestane. – Ti si na redu – reče duh ravnatelju. A on reče: – Želim da se ovo dvoje poslije ručka vrate na posao. *p o u k a: UVIJEK PUSTITE ŠEFA DA PRVI GOVORI!

Poslovice

U kući lijenčine množe se samo snovi. (Koreanska)