Zanimljivosti

Časopis Association for Psychological Science objavio je 2010. rezultate psiholoških istraživanja koji pokazuju da smo prema ljudima koji su ljubomorni na nas ljubazniji i to prema onima koji su ljubomorni tzv. zlonamjernom zavišću više nego prema onima koji su benigno ljubomorni. Benigne ljubomore je ljubomora u kojoj je izražena motivacija za poboljšanje sebe, a kod zlonamjerne je ljubomore karakteristična želja da se uništi uspješna osoba.

Humor

– Što ti se ne sviđa u ovoj knjizi za lektiru? – Prevelik je razmak između prve i zadnje stranice.

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )