Točkalice

Zanimljivosti

Agori, štovatelji božice Kali, ženske manifestacije boga Šive, žive na krematorijima, meditiraju sjedeći na mrtvacima, jedu ljudsko meso, a ponekad čak i spolno opće sa mrtvacima. Smatraju da konzumiranjem droga i alkohola, te jedenjem zaista svega zadovoljavaju božicu. Velika većina ih nije dovoljno snažna za takav način štovanja pa poludi.

Humor

– Maestro, zaista evanđeoski svirate! – Kako to? – Ljevica vam ne zna što čini desnica.

Poslovice

Živi s ljudima kao da te Bog gleda, a govori s Bogom kao da te ljudi slušaju. (Seneka)