Objavljen 26. broj Svjedoka

studeni 2019.

Iz tiska je izišao novi, 26. broj Svjedoka, godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Prepoznatljiv po svojoj strukturi i standardnim rubrikama, Svjedok na 152 stranice donosi mnoštvo novih sadržaja i korisnih materijala znanstvene, stručne, dokumentarne i praktične vrijednosti.

 Svjedok 26Dvije su glavne teme koje obilježavaju ovaj novi broj, a koje su ujedno bile i sadržaji nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje: „Katolički vjeronauk u korelaciji  s Fizikom“ i „Prenošenje vjere mladima danas“. U uvodniku, koji potpisuje uredništvo, ističe se kako je katolički vjeronauk sadržajno, komunikacijski i metodički jedan vrlo suvremen školski predmet, što potvrđuju i sadržaji objavljeni u ovom novom broju Svjedoka.                

U rubrici stručno usavršavanje objavljena su cjelovita predavanja s nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje. Prvi stručni skup bio je posvećen korelaciji Katoličkog vjeronauka i Fizike. Upravo članci o odnosu vjere i znanosti, o prirodoslovno-znanstvenom pristupu postanka svijeta i čovjeka, o komplementarnosti fizike i metafizike, o primjeni znanstvenih saznanja u nastavi vjeronauka govore u prilog tome koliko je vjeronauk sadržajno suvremen predmet otvoren znanstvenim spoznajama. Drugi stručni skup bio je posvećen temi prenošenja vjere mladima danas u svjetlu održane Biskupske sinode o mladima. Objavljeni radovi govore u prilog tome koliko je katolički vjeronauk komunikacijski suvremen predmet, jer se želi približiti mladima, upoznati ih i prihvaćati, slušajući njihova iskustva i uvažavajući njihova mišljenja.

Rubrika statistika donosi podatke o pohađanju vjeronauka na području Splitsko-makarske nadbiskupije u osnovnim i srednjim školama. U 2019./2020. školskoj godini nastavu vjeronauka u osnovnim školama pohađa 94,68 %, a u srednjim školama 93,42 % učenika. Raduje nas vrlo visoki postotak djece i mladih koji, po slobodnom izboru, upisuju Katolički vjeronauk u školi, ali nas i žalosti višegodišnje porazno opadanje broja učenika u našim školama, ne samo u našoj nadbiskupiji nego i u cijeloj Domovini. U istoj rubrici nalazi se i popis vjeroučitelja pripravnika te popis vjeroučitelja koji su kroz proteklu školsku godinu položili stručni ispit. Slijedi pregledan raspored vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. Radi se o podatcima koji imaju važnu dokumentarnu i arhivsku vrijednost.

U redovitoj rubrici kateheze objavljeno je nekoliko oglednih vjeronaučnih modela za osnovnu i srednju školu koji mogu svim vjeroučiteljima biti od velike koristi u praktičnom pripremanju nastave. Dodatna vrijednost ovih modela jest i u tome što od ove godine uključuju elemente vrednovanja u svjetlu naputaka aktualne kurikularne reforme. I samo letimičan pogled na ove ogledne vjeronaučne modele pokazuje koliko je katolički vjeronauk i metodički suvremen školski predmet koji respektira i implementira sve strateške smjernice kurikularne reforme, kao što su: ishodovno planiranje i izvođenje nastave, naglasak na aktivnostima učenika i vrednovanje učeničkih postignuća i nastavnog procesa.

U rubrici učenici s teškoćama u razvoju mogu se pročitati izvješća o primanju sakramenata djece s teškoćama u razvoju, kao i upečatljiva svjedočanstva roditelja te djece koja čitatelje ne mogu ostaviti ravnodušnima.

U rubrici događaji nalaze se širi osvrti na neka važnija događanja u organizaciji Katehetskog ureda, a u rubrici razmišljanja niz edukativnih i kritičkih priloga od strane samih vjeroučitelja o suvremenim temama koji su obilježeni njihovim iskustvenim izričajem. Zadnja rubrika donosi kroniku rada Katehetskog ureda kroz prošlu školsku godinu te kalendar rada za tekuću godinu. Svi su tekstovi popraćeni i obogaćeni brojnim fotografijama te vrijednim likovnim radovima učenika iz više natječaja koje je pokrenuo i organizirao Katehetski ured.

Svjedok se svake godine pokazuje kao vrijedno i korisno sredstvo u promicanju vjeronauka u školi. Dijeli se besplatno svim vjeroučiteljima Splitske metropolije, školama i župnim uredima na području Splitsko-makarske nadbiskupije, te svim Katehetskim uredima i visokom crkvenim učilištima u Republici Hrvatskoj. Svi zainteresirani čitatelji, a osobito vjeroučitelji iz drugih nad/biskupija, moći će u dogledno vrijeme preuzeti cjeloviti primjerak u pdf formatu na mrežnim stranicama Katehetskog ureda.

 Ivana Perčić

Zanimljivosti

Origen svjedoči da se Baraba zvao Isus. Ime BAR ABA znači sin oca ili na aramejskom sin učitelja.

Humor

Neki poduzetnik upitao svog župnika: Kome se trebam moliti da mi financijska dolazi rjeđe? – Najbolje sv. Bartulu! Njega su živog oderali, pa zna kako Vam je.

Poslovice

Hrabrost je strah koji je izgovorio molitvu. (Anoniman)