Objavljen 29. broj Svjedoka

Split, studeni 2022.

Iz tiska je izišao novi, 29. broj Svjedoka, godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Prepoznatljiv po svojoj strukturi i standardnim rubrikama, Svjedok na 160 stranica donosi mnoštvo novih sadržaja i korisnih materijala znanstvene, stručne, dokumentarne i praktične vrijednosti.

 

 

svjedok slika 2Dvije su glavne teme koje obilježavaju ovaj novi broj, a koje su ujedno bile i sadržaji nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje: „Pred izazovima novih religioznih pokreta i sljedbi“ i „Novi Direktorij za katehezu – smjernice i načela“.

Uvodnik Svjedoka je jedna vrsta oproštajnog slova glavnog i odgovornog urednika Josipa Periša koji je 23 godine vršio službu predstojnika Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije te uređivao Svjedok od 7. do ovoga najnovijega 29. broja. Od početnog biltena vjeroučitelja Svjedok je pod njegovim vodstvom ubrzo prerastao u respektabilan godišnjak Katehetskog ureda s prepoznatljivom strukturom i standardiziranim rubrikama koje sadrže pisano svjedočanstvo sveukupnog profesionalnog i duhovnog života i rada vjeroučitelja Splitsko-makarske nadbiskupije. Imajući u vidu da svaki posao ima svoj vrijeme i da je Isus Krist jedini gospodar vremena, Periš u svom uvodniku izražava želju da sljedeći jubilarni 30. broj, pod novim uređivačkim vodstvom, donese novu svježinu i bude još prepoznatljiviji znak života i rada splitskih vjeroučitelja.

U rubrici stručno usavršavanje objavljena su cjelovita predavanja i praktični prilozi s dva međubiskupijska stručna skupa za vjeroučitelje Splitsko-makarske, Zadarske, Šibenske, Hvarske i Dubrovačke nad/biskupije. Na prvom stručnom skupu vjeroučitelji su se upoznali s novim religioznim pokretima i sljedbama. U tom kontekstu Svjedok donosi dva vrijedna stručna članka našeg najistaknutijeg poznavatelja ove problematike dr. sc. Josipa Blaževića: prvi, o samoj fenomenologiji novih religioznih pokreta i sljedbi i, drugi, o stavu Katoličke Crkve prema njima. Slijede zatim četiri kraća koreferata u kojima su vjeroučitelji predstavili neke specifične sadržaje vezane uz nove religiozne pokrete te njihovu kontekstualizaciju i kritičku prosudbu u nastavi vjeronauka – o New Ageu, o duhovnim vježbama i tehnikama u istočnjačkim religijama, o reinkarnaciji i o proricanju budućnosti. Drugi stručni skup bio je posvećen novom Direktoriju za katehezu. U tom kontekstu Svjedok donosi tri stručna članka: prvi, o glavnim naglascima i temama direktorija, drugi, o evangelizacijskom poslanju Crkve kao temeljnom preduvjetu novog lica kateheze u svjetlu novog direktorija i, treći, o školskom vjeronauka u svjetlu novog direktorija. Zatim slijede dva praktična koreferata u kojima dvoje vjeroučitelja pišu o mogućnostima primjene interkulturalne i interreligiozne kateheze te socijalne i karitativne kateheze u nastavi vjeronauka.

U rubrici statistika Svjedok donosi podatke o pohađanju vjeronauka na području Splitsko-makarske nadbiskupije u osnovnim i srednjim školama. U 2022./2023. školskoj godini nastavu vjeronauka u osnovnim školama pohađa 92,84 %, a u srednjim školama 91,85 % učenika. Bez obzira na blagi pad, sigurno uzrokovan i medijskim osporavanjem vjeronauka, raduje nas vrlo visoki postotak djece i mladih koji, po slobodnom izboru, upisuju Katolički vjeronauk u školi, ali nas i žalosti višegodišnje porazno opadanje broja učenika u našim školama, ne samo u našoj nadbiskupiji nego i u cijeloj Domovini. U istoj rubrici nalazi se i popis vjeroučitelja pripravnika te popis vjeroučitelja koji su kroz proteklu školsku godinu položili stručni ispit. Slijedi pregledan raspored vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. Radi se o podatcima koji imaju važnu dokumentarnu i arhivsku vrijednost.

U redovitim rubrikama kateheze objavljeno je pet oglednih vjeronaučnih modela koji mogu svim vjeroučiteljima biti od velike koristi u praktičnom pripremanju nastave. To su tri modela o malim prorocima za VII. razred osnovne škole i dva o kršćanskoj objavi za I. razred srednje škole. Dodatna vrijednost ovih vjeronaučnih modela jest i u tome što uključuju elemente vrednovanja u svjetlu naputaka aktualne kurikularne reforme. I samo letimičan pogled na ove ogledne vjeronaučne modele pokazuje koliko je katolički vjeronauk metodički suvremen školski predmet koji respektira i implementira sve strateške smjernice kurikularne reforme: ishodovno planiranje i izvođenje nastave, naglasak na aktivnostima učenika i vrednovanje učeničkih postignuća i nastavnog procesa.

U rubrici učenici s teškoćama u razvoju objavljena su dva stručna rada: prvi, o ulozi obitelji u profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom i, drugi, o ADHD-u kod djece i odraslih te načinima rada s takvim osobama.

U rubrici događaji nalaze se širi osvrti na neka važnija događanja u organizaciji Katehetskog ureda, a u rubrici razmišljanja niz aktualnih edukativnih i kritičkih priloga od strane samih vjeroučitelja o suvremenim temama koji su napisani njihovim iskustvenim izričajem. Zadnja rubrika donosi kroniku rada Katehetskog ureda kroz prošlu školsku godinu te kalendar rada za tekuću godinu. Svi su tekstovi popraćeni i obogaćeni brojnim slikama, fotografijama i odgovarajućim ilustracijama. 

Svjedok se svake godine pokazuje kao vrijedno i korisno sredstvo u promicanju vjeronauka u školi. Dijeli se besplatno svim vjeroučiteljima Splitske metropolije, školama i župnim uredima na području Splitsko-makarske nadbiskupije, te svim Katehetskim uredima i visokom crkvenim učilištima u Republici Hrvatskoj. Svi zainteresirani čitatelji, a osobito vjeroučitelji iz drugih nad/biskupija, moći će u dogledno vrijeme preuzeti cjeloviti primjerak u pdf formatu na mrežnim stranicama Katehetskog ureda. (JP)

Zanimljivosti

U marijanskom svetištu na otoku Tinos 14 kolovoza je cjelonoćno bdijenje, a službena liturgija Uznesenja BDM završava 23. kolovoza.

Humor

Pastoru umrla žena i on se nije osjećao sposobnim održati službu. Biskupu je poslao telegram: JUČER MI JE UMRLA ŽENA! MOLIM POŠALJITE ZAMJENU ZA IDUĆU NEDJELJU.

Poslovice

Tko pobijedi strah taj je i tigru opasan protivnik. (Indijska)